Infracțiunile de fals in reglementarea Codului penal

Infracțiuniledefalsinreglementareacoduluipenal

Infracțiunile de fals au o largă răspândire in practică, motiv pentru care beneficiază de o riguroasă reglementare prin dispozițiile Codului penal in cuprinsul capitolului III ce tratează falsurile în înscrisuri. De la înscrisuri oficiale, până la înscrisuri sub semnătură privată și fals in declarații, de la fals privind identitatea si până la fals in domeniul informatic, toate aspectele relevante au fost surprinse de către legiuitor in norma penală. Pentru o mai ușoară înțelegere a acestor dispoziții legale, noi le prezentăm in cele ce urmează, in speranța că vom clarifica anumite aspecte legate de obiectul acestor reglementări.

Art. 320 Cod penal
Falsul material în înscrisuri oficiale

(1) Falsificarea unui înscris oficial, prin contrafacerea scrierii ori a subscrierii sau prin alterarea lui în orice mod, de natură să producă consecinţe juridice, se pedepseşte cu închisoarea de la 6 luni la 3 ani.
(2) Falsul prevăzut în alin. (1), săvârşit de un funcţionar public în exerciţiul atribuţiilor de serviciu, se pedepseşte cu închisoarea de la unu la 5 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi.
(3) Sunt asimilate înscrisurilor oficiale biletele, tichetele sau orice alte imprimate producătoare de consecinţe juridice.
(4) Tentativa se pedepseşte.

 

Art. 321 Cod penal
Falsul intelectual

(1) Falsificarea unui înscris oficial cu prilejul întocmirii acestuia, de către un funcţionar public aflat în exercitarea atribuţiilor de serviciu, prin atestarea unor fapte sau împrejurări necorespunzătoare adevărului ori prin omisiunea cu ştiinţă de a insera unele date sau împrejurări, se pedepseşte cu închisoarea de la unu la 5 ani.
(2) Tentativa se pedepseşte.

Subiectul activ al acestei infracțiuni este întotdeauna funcționarul public aflat in exercitarea atribuțiilor de serviciu. In sens contrar, fapta va constitui fals in înscrisuri sub semnătură privată.
Pentru această infracțiune este cerută intenția directă, când făptuitorul prevede rezultatul faptei sale și îl urmărește prin săvârșirea faptei; de asemenea si intenția indirectă, când făptuitorul prevede rezultatul faptei sale, nu îl urmărește dar accepta posibilitatea producerii lui

Art. 322 Cod penal
Falsul în înscrisuri sub semnătură privată

(1) Falsificarea unui înscris sub semnătură privată prin vreunul dintre modurile prevăzute în art. 320 sau art. 321, dacă făptuitorul foloseşte înscrisul falsificat ori îl încredinţează altei persoane spre folosire, în vederea producerii unei consecinţe juridice, se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă.
(2) Tentativa se pedepseşte.

Infracțiunea de fals în înscrisuri sub semnătură privată se săvârșește cu vinovatie sub forma intenției directe, asta însemnând că făptuitorul trebuie să fi realizat care sunt natura și urmările faptei sale și să fi dorit producerea acestora.

Un înscris trebuie să îndeplinească patru cerințe esențiale pentru a constitui obiectul material al acestei infracțiuni de fals: a) să emane de la o persoană particulară, condiție care este îndeplinită dacă înscrisul întocmit de o persoană privată este semnat și datat de aceasta; b) să fie producător de consecințe juridice, adică să poată servi ca dovadă a conținutului său, chiar dacă nu a fost întocmit în acest scop; c) să aibă putere probatorie, adică să fie susceptibil de a proba faptul în dovedirea căruia este invocat; d) să aibă semnificație juridică.

 

Art. 323 Cod penal
Uzul de fals

Folosirea unui înscris oficial ori sub semnătură privată, cunoscând că este fals, în vederea producerii unei consecinţe juridice, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amendă, când înscrisul este oficial, şi cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă, când înscrisul este sub semnătură privată.

Art. 324 Cod penal
Falsificarea unei înregistrări tehnice

(1) Falsificarea unei înregistrări tehnice prin contrafacere, alterare ori prin determinarea atestării unor împrejurări necorespunzătoare adevărului sau omisiunea înregistrării unor date sau împrejurări, dacă a fost urmată de folosirea de către făptuitor a înregistrării ori de încredinţarea acesteia unei alte persoane spre folosire, în vederea producerii unei consecinţe juridice, se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă.
(2) Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează folosirea unei înregistrări tehnice falsificate în vederea producerii unei consecinţe juridice.
(3) Prin înregistrare tehnică, în sensul prezentului articol, se înţelege atestarea unei valori, greutăţi, măsuri ori a desfăşurării unui eveniment, realizată, în tot sau în parte, în mod automat, prin intermediul unui dispozitiv tehnic omologat şi care este destinată a proba un anumit fapt, în vederea producerii de consecinţe juridice.

 

Art. 325 Cod penal
Falsul informatic

Fapta de a introduce, modifica sau şterge, fără drept, date informatice ori de a restricţiona, fără drept, accesul la aceste date, rezultând date necorespunzătoare adevărului, în scopul de a fi utilizate în vederea producerii unei consecinţe juridice, constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoarea de la unu la 5 ani.

Art.326 Cod penal
Falsul în declaraţii

Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unei persoane dintre cele prevăzute în art. 175 sau unei unităţi în care aceasta îşi desfăşoară activitatea în vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia făcută serveşte la producerea acelei consecinţe, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.

Pentru ca răspunderea penală să fie reținută este necesar ca acea declaratie sa aiba aptitudinea de a servi potrivit legii ori situației de fapt, spre a produce consecintele urmarite. Așadar, nu orice „neadevăr” va fi considerat fals in declarații.

Din perspectiva formei de vinovatie, această infracțiune poate fi comisa doar cu intentie directă, fiind irelevant mobilul ori scopul comiterii faptei.
Tentativa este posibilă, dar nu este incriminată, spre deosebire de tentativa de fals in înscrisuri oficiale, de fals intelectual și de fals in înscrisuri sub semnătură privată.

Art. 327 Cod penal
Falsul privind identitatea

(1) Prezentarea sub o identitate falsă ori atribuirea unei asemenea identităţi altei persoane, făcută unei persoane dintre cele prevăzute în art. 175 sau transmisă unei unităţi în care aceasta îşi desfăşoară activitatea prin folosirea frauduloasă a unui act ce serveşte la identificare, legitimare ori la dovedirea stării civile sau a unui astfel de act falsificat, pentru a induce sau a menţine în eroare un funcţionar public, în vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru sine ori pentru altul, se pedepseşte cu închisoarea de la 6 luni la 3 ani.
(2) Când prezentarea s-a făcut prin întrebuinţarea identităţii reale a unei persoane, pedeapsa este închisoarea de la unu la 5 ani.
(3) Încredinţarea unui act ce serveşte la identificare, legitimare ori la dovedirea stării civile spre a fi folosit fără drept se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.

După cum putem cu ușurință a observa, pedepsele prevăzute de norma penală pentru infracțiunile de fals sunt ridicate, cele pentru fals in înscrisuri oficiale si pentru fals intelectual putând sa ajungă chiar până la 5 ani de închisoare. Aceasta reprezintă o dovadă in plus a importanței pe care legiuitorul român o acordă infracțiunilor de fals, des întâlnite in practică.

Save

Pe probleme de drept penal echipa noastra va sta la dispozitie in Craiova la numarul de telefon 0760 792 174

Distribuie acest articol

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Solve : *
7 − 7 =