Ai fost victima unei infracțiuni? Află totul despre plângerea prealabilă!

Ai fost victima unei infracțiuni? Află totul despre plângerea prealabilă!Plangerea prealabila reprezintă o conditie pentru punerea in miscare a actiunii penale in cazul anumitor infractiuni, expres prevazute de lege. Aceasta se formulează în scris și se adreseaza procurorului sau organelor de cercetare penala, potrivit dispozițiilor art. 295 alin. 2 C. pr. pen..

Cine poate formula plângere prealabilă?

Conform prevederilor art. 295 alin. (1) C. pr. pen., punerea in miscare a actiunii penale se face numai la plangerea prealabila a persoanei vatamate pentru infractiunile pe care legiuitorul român le indică.

Faptul ca doar persoana vatamata constituie titularul plangerii prealabile rezulta si din dispozitiile art. 157 C. pen., potrivit caruia in cazul infractiunilor pentru care punerea in miscare a actiunii penale este conditionata de introducerea unei plangeri prealabile de catre persoana vatamata, lipsa acestei plangeri inlatura raspunderea penala.

Spre deosebire de plângerea simplă, nu pot fi titulari ai plangerii prealabile:

 • copilul major pentru parintele lui;
 • un sot pentru celalalt sot.

In conformitate cu dispozitiile art. 295 alin. (3) raportate la art. 289 alin. (8) C. pen., reprezentantul legal al persoanei lipsite de capacitate de exercitiu poate introducere plangerea prealabila, cu excepția situației în care faptuitorul este însuși reprezentantul legal al persoanei vatamate. În acest din urmă caz, sesizarea organelor de urmărire penală se face din oficiu. Reprezentantul legal al persoanei vatamate, potrivit legii, poate fi parintele, tutorele, curatorul.

De asemenea, se poate formula plângerea și prin mandatar, dacă persoana vatamata are capacitate de exercițiu și întocmește un mandat cu caracter special, iar procura este atasata la dosar.

In ipoteza în care, dupa introducerea plangerii prealabile, intervine decesul persoanei vatamate, procesul penal va continua intrucat decesul nu constituie o cauză dintre cele apte să conduca înlăturarea răspunderii penale, ci doar retragerea plangerii prealabile va avea acest efect. Mai multe despre aceasta instituție juridică vom vorbi într-un articol viitor.

Pentru ce infracțiuni este nevoie de plângere prealabilă?

Codul penal în vigoare prevede ca actiunea penala se pune in miscare la plangerea prealabila a persoanei vatamate in cazul urmatoarelor infractiuni:

 • lovirea sau alte violente – art. 193;
 • vatamarea corporala din culpa – art. 196;
 • amenințarea – art. 206;
 • hărțuirea – art. 208;
 • violul – art. 218 alin. (1) și alin. (2);
 • agresiunea sexuală – art. 219 alin. (1)
 • hărțuirea sexuală – art. 223;
 • violarea de domiciliu – art. 224;
 • violarea sediului profesional – art. 225;
 • violarea vieții private – art. 226;
 • divulgarea secretului profesional – art. 227;
 • furtul pedepsit la plangerea prealabila – art. 231 alin. (1);
 • abuzul de incredere – art. 238;
 • gestiunea frauduloasa – art. 242;
 • distrugerea – art. 253 alin. (1) și alin. (2);
 • tulburarea de posesie – art. 256;
 • nerespectarea hotărârilor judecătorești – art. 287 alin. (2);
 • violarea secretului corespondentei – art. 302 alin. (1);
 • abandonul de familie – art. 378;
 • nerespectarea masurilor privind incredintarea minorilor – art. 379.

Ce trebuie să cuprindă concret plângerea prealabilă?

Potrivit art. 295 raportat la art. 289 alin. (2) C. pr. pen. , plangerea prealabila trebuie sa cuprindă:

 • nume, prenume, CNP, calitatea și domiciliul petitionarului;
 • indicarea reprezentantului legal ori convențional;
 • descrierea faptei;
 • indicarea autorului, dacă e cunoscut;
 • aratarea mijloacelor de proba, dacă sunt cunoscute;

Există un termen limită până la care trebuie formulată plângerea?

Răspunsul este da, există, Codul de procedură penală statuand clar în art. 296 alin. (1) faptul că,  pentru infractiunile pentru care este necesara formularea unei plângeri prealabile, aceasta trebuie sa fie introdusa in termen de trei luni, din ziua in care persoana vatamata a aflat despre săvârșirea faptei.

In situația formulării plangerii prealabile cu depășirea termenului legal de 3 luni, se va constata tardivitatea acesteia si se va dispune decaderea din dreptul de a trage faptuitorul la răspundere penală.

Speram ca, prin intermediul acestui articol juridic, sa va indrumam spre cea mai buna cale legala pentru a lua atitudine in cazul in care ati fost victima unei infractiuni dintre cele analizate de catre noi in randurile de mai sus.

Ne gasiti la numarul de telefon 0760 792 174 pentru consultanta juridica avizata in materie de drept penal in Craiova.

Distribuie acest articol

1 thought on “Ai fost victima unei infracțiuni? Află totul despre plângerea prealabilă!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Solve : *
15 × 20 =