31 august 2018 este termenul limita pentru a recupera taxa de poluare si timbrul de mediu!

31 august 2018 este termenul limita pentru a recupera taxa de poluare si timbrul de mediu!In luna august 2017 a fost adoptată Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 52/2017 privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme și autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule și timbrul de mediu pentru autovehicule, iar în 60 de zile urmau să apară normele de aplicare. Acestea au intarziat, fiind publicate in Monitorul Oficial 1040 din 29 decembrie 2017 Normele metodologice de aplicare a OUG nr. 52/2017, adoptate pe 12 decembrie 2017.

Ce taxe se vor restitui?

Sub imperiul acestei legi intra taxa specială pentru autoturisme și autovehicule, taxa de poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, timbrul de mediu pentru autovehicule și dobânzile aferente acestor sume calculate de la data perceperii lor și până la restituire.

Ce acte trebuie să depună persoanele interesate?

Cel care a achitat una dintre aceste taxe va formula la organul fiscal o cerere care trebuie să cuprindă, obligatoriu, contul bancar în care urmează să fie restituită suma cuvenită contribuabilului. Cererea de restituire se poate depune la registratura organului fiscal central competent sau se poate transmite prin poștă cu scrisoare recomandată, cu confirmare de primire. În situația achitării sumelor de restituit de către societățile de leasing, cererea de restituire se depune de către proprietarii care au achiziționat autovehiculele prin sistemul de leasing financiar. In plus, la aceasta cerere se va atașa documentul doveditor al plății taxei speciale pentru autoturisme și autovehicule, al taxei pe poluare pentru autovehicule, taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule sau timbrului de mediu pentru autovehicule, respectiv chitanța fiscală/ordinul de plată și extrasul de cont care să ateste efectuarea plății acesteia, în original sau în copie și cartea de identitate a vehiculului și certificatul de înmatriculare, în copie, din care să reiasă calitatea contribuabilului de fost sau actual proprietar al autovehiculului pentru care se solicită restituirea sumelor.

Pana cand se poate formula cererea de restituire?

Conform dispozitiilor legale, dreptul contribuabilului de a cere restituirea se naște la 7 august 2017, indiferent de momentul la care s-a perceput taxa, iar cererea de restituire se depune, sub sancțiunea decăderii, până la data de 31 august 2018.

Când și in ce conditii se restituie sumele de bani?

Organul fiscal verifică dacă suma a fost restituită/compensată și stabilește suma care va fi restituită urmând să o compenseze cu eventuale obligații fiscale restante și/sau restituite. Cererile de restituire sunt soluționate în 45 de zile de la înregistrarea cererii. Perioada pentru restituirea taxei speciale pentru autoturisme și autovehicule, taxei de poluare pentru autovehicule, taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule are loc este 1 ianuarie 2018 – 31 decembrie 2018, iar pentru timbrul de mediu pentru autovehicule este intervalul 1 septembrie 2018 – 31 martie 2019.

Cum se vor calcula dobanzile?

Dobânda cuvenită contribuabilului urmeaza a se calcula asupra sumei de restituit care se înmulțește cu numărul de zile aferent perioadei cuprinse între data perceperii taxei/timbrului și data restituirii efective și cu nivelul dobânzii, respectiv 0.02%/zi.

In ce conditii se vor restitui sumele fixate prin hotărâri judecătorești definitive?

In aceasta categorie sunt incluse sumele și cheltuielile de judecată sau de executare silită pentru care nu au fost emise la 7 august 2017 decizii de soluționare a cererii de restituire sau sumele din hotărâri judecătorești devin executorii după 31 august 2018. Pentru primirea sumelor de bani la care este indreptatit, la cererea contribuabilului se va atașa hotărârea judecătorească definitivă în copie. Aceste sume stabilite de catre instanța de judecată se restituie astfel: taxa specială pentru autoturisme și autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule și taxa pentru emisiile poluante pentru autovehicule se restituie în termen de 120 de zile de la data depunerii cererii, dar nu mai devreme de 1 ianuarie 2018, iar timbrul de mediu pentru autovehicule se restituie în termen de 120 de zile de la data depunerii cererii, dar nu mai devreme de 1 septembrie 2018.

In cazul in care instanța de judecata a stabilit și plata dobânzii cuvenite contribuabilului, data de la care aceasta se calculează este cea stabilită în hotărâre sau dacă se acordă dobânda legală, dobânda se calculează de la data la care solicitantul a plătit taxa specială pentru autoturisme și autovehicule/taxa pe poluare pentru autovehicule/taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule/timbrul de mediu pentru autovehicule sau data stabilită de instanțele de judecată prin hotărârea judecătorească definitivă, după caz.

Tragem de aici concluzia ca, intr-adevar, cei vizati vor primi banii cu ceva intarziere, insa, cum spune o vorba, mai bine mai tarziu decat niciodata. Asa-i?

Distribuie acest articol

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Solve : *
23 − 10 =